Verksamhetsområden


Verksamhetsområden


Arbetsrätt

Entreprenadrätt

Fastighetsrätt

Företagsöverlåtelser

Hyra och arrende

Kommersiella avtal

Konkurs/rekonstruktion/likvidation

Offentlig upphandling

Skadereglering

Tvistlösning

Kontaktinformation


Adress: Box 111, 971 04 LULEÅ


Besöksadress:                              Köpmangatan 33, 6 tr


Email: balkadvokat@gmail.com


Telefon: 0920-611 11


Copyright @ All Rights Reserved